05  Jan  2010

Het groepshuwelijk en de sibbe

 

Het westers gezin is onnatuurlijk:

521 In de oudheid waren families georganiseerd als een groep apen. Bij de Germanen en vele andere volken waren man en vrouw gelijkwaardig. Vrouwen hadden veel vrijheid en grote invloed op alles wat er in de familie gebeurde. Geen enkele belangrijke beslissing kon zonder vrouwen genomen worden.

522 Bij de oude Joden veranderde dit. Sinds Mozes wordt de vrouw onderdrukt. Zij moest gehoorzaam zijn aan haar man. Zij werd feitelijk een slavin en moest haar plaats kennen. Het gezinshoofd was een patriarch of aartsvader. Zijn gezag was absoluut. Hij had één of meerdere vrouwen en een groot aantal kinderen. Rijke patriarchen hadden ook nog een aantal slaven. Zijn vrouwen, kinderen en eventuele slaven waren aan hem onderworpen. Als hij een vrouw zat was, gaf hij haar een scheidingsbrief en stuurde haar weg. Zijn dochters kon hij naar willekeur uithuwelijken. Zij hadden daar zelf niets in te zeggen. Zijn oudste zoon diende hem op te volgen.

523 Jezus maakte (volgens de evangelieën) bezwaar tegen het scheiden. Paulus maakte bezwaar tegen het huwelijk zelf. Bovendien eiste hij van vrouwen dat zij sluiers zouden dragen. In latere tijden voerden Christenen het monogame huwelijk in. Dit huwelijk bestond slechts in theorie. In de praktijk ging iedere man vreemd zo vaak als hij kon. Voor vrouwen was dat in theorie streng verboden. In de praktijk moesten ze gewoon wat voorzichtiger zijn.

524 Tegen de dertiende eeuw begon men de liefde te romantiseren. Tot die tijd werden huwelijken gewoon op basis van machtsverhoudingen, status en gezond verstand gesloten. En dat beschouwde men als normaal. Liefde kende men gewoonweg niet.

525 Vanaf de dertiende eeuw begonnen troubadours (rondtrekkende muzikanten) te zingen over liefde in een één op één verhouding: Een jonge man wordt hartstochtelijk verliefd op een jonkvrouw en de jonkvrouw wilt alleen deze jonge man.

526 Dit was feitelijk absurd. Ouders sloten de huwelijken voor hun kinderen. Een zoon had vrijwel niets in te brengen. Zeker niet als hij de oudste zoon was. Een dochter had helemaal niets te vertellen. Zij kon kiezen tussen gehoorzaamheid of het klooster. Veel vrouwen vluchten toen het klooster in. Zo ontstonden de brave nonnetjes. In werkelijkheid waren ze helemaal niet braaf. Aan de biechtvader van een nonnenklooster werden hoge eisen gesteld.

527 In 1837 werd Victoria koningin van Groot Brittanië. Dit was toen nog een wereldrijk. In Groot Brittanië ging in die tijd de zon nooit onder. Over de gehele wereld had Groot Brittanië kolonieën. Met Victoria begon het Victoriaanse tijdperk. Alle seksuele verlangens dienden te worden onderdrukt. Lichaamsgeuren moest men maskeren met enorme hoeveelheden parfum. Ontrouw werd een ernstig misdrijf. Voor mannen werd ontrouw nog wel gedoogd. Maar een deugdzame dame deed 'het' alleen met haar wettige echtgenoot en uitsluitend om kindjes te maken. Langdurig vrijen en genieten van het leven was uit. Seks bleef beperkt tot vijf minuutjes op en neer rijen in het duister en onder de dekens. Mannen werden gedegradeerd tot beesten die hun behoeften niet konden onderdrukken. Dames werden hysterisch en ongeschikt voor het leven.

528 Door de ziekelijke opvattingen van de Victorianen over seksualiteit onstonden enorme geestesziekten. Als reactie hierop kwam Freud met zijn theorieën over onderdrukte seksualiteit. Volgens Freud is iedere geestelijke ziekte het gevolg van onderdrukte seksuele verlangens. Dit is niet helemaal juist. Want dat zou betekenen dat in culturen die hun seksualiteit niet onderdrukken, geen geestelijke ziekten voorkomen. In dergelijke culturen zijn wel veel minder geesteszieken. Maar ze zijn er wel. Freud had slechts gedeeltelijk gelijk. Zijn patiënten waren slachtoffers van de Victorianen en leden allemaal onder de onderdrukking van al het lichamelijke.

529 In het begin van deze eeuw begon Holywood met het propageren van de liefde in een één op één huwelijk. Tot die tijd nam niemand een dergelijk huwelijk echt serieus. Maar de indoctrinatie via de film werkte zo sterk, dat mensen begonnen te geloven dat men echt levenslang met één trouwe partner gelukkig zou kunnen zijn. Men maakte fabeltjes over jonge mensen, meestal tussen 15 en 25 jaar, die elkaar ontmoeten, moeilijkheden overwinnen en uiteindelijk met elkaar trouwen, eeuwige trouw zweren en daarna nog lang en gelukkig leefden. Eeuwige trouw wordt in Holywood-produkties beloond. Overspel, ontrouw en seksuele uitspattingen lopen altijd verkeerd af.

530 Deze indoctrinatie is zeer ongezond. Het ideaal van eeuwige trouw gaat volledig voorbij aan biologische feiten. Mentaal ingestelde mensen propageren een ideologie en eisen dan dat het stoffelijk lichaam zich even aanpast aan de nieuwe ideologie. Het stoffelijk lichaam is het resultaat van 3 miljard jaar geleidelijke evolutie. Ideologieën komen op als een vlaag van verstandsverbijstering en verdwijnen ook plotseling. Dat hebben we gezien met communisme, socialisme, nazisme, fascisme, etcetera. Het is verkeerd om te verwachten dat onze biologische functies zich even aanpassen aan een tijdelijke wereldvreemde ideologie. Het is schadelijk om ons lichaam aan te passen aan onze ideologie. Het is veel gezonder om een ideologie te ontwikkelen op basis van onze biologische functies.

531 Het westers gezin gaat uit van één man die de kost verdient, één vrouw die het huishouden doet en de kinderen opvoedt, en een aantal kinderen die van pappa en mamma alles krijgen wat ze nodig hebben. Maar pappa en mamma zijn allebei eenzijdig. Kinderen hebben veel meer voorbeelden nodig om van te leren en om veelzijdig gedrag te ontwikkelen. Alleen kinderen met een brede ontwikkeling en een grote tolerantie kunnen in de huidige complexe samenleving succesvol zijn.

532 Het westerse gezin hield het redelijk uit, omdat pappa en mamma elkaar bijna nooit zagen. Pappa was buiten de deur aan het werk en mamma had het rijk alleen. Toen kregen we de vrije zaterdag, de veertig urige werkweek, arbeidstijdverkorting, etcetera. Pappa en mamma zaten steeds vaker op elkaars lip. Ze waren meestal getrouwd voor of rond hun twintigste. Rond het vijfentwintigste jaar ondergaan mensen meestal een verandering van karakter. De jongen wordt een man en het meisje een vrouw. Als jongen en meisje op elkaar verliefd worden, wilt dat niet zeggen dat zij later als man en vrouw van elkaar zullen houden.

533 De kerkelijke (en burgerlijke) autoriteiten eisen bij het huwelijk een belofte van eeuwige trouw. Deze belofte wordt geëist van jonge mensen, die niet weten waar ze aan beginnen. Het eisen van een dergelijke belofte van iemand van vijftig, is al zeer dubieus. Om jonge mensen een dergelijke belofte te laten afleggen, getuigt van stompzinnigheid. Het kerkelijke huwelijk vind ik stompzinnig en misdadig.

534 Het westerse huwelijk houdt ook geen rekening met de seksuele verlangens en de seksuele ontwikkeling van mannen en vrouwen. Men verwacht van meisjes en jongens dat zij wachten met seks tot het huwelijk. Dat werkt bij sommige meisjes, omdat de seksuele ontwikkeling bij meisjes geleidelijk gaat. Bij jongens werkt dat niet. Bijna van de ene dag op de andere ontstaat in jongens een stormachtig verlangen naar seks. De seksuele potentie is bij jongens het hoogst tussen het 14e en 20e levensjaar. In die tijd heeft de jongen nog geen programma's om zichzelf te beheersen. Seks buiten het huwelijk mag niet en voor het huwelijk is hij nog te jong. De jongen blijft dus zitten met sterke seksuele verlangens, die hij niet kan en mag bevredigen. Zelfs zelfbevrediging werd verboden of in ieder geval sterk afgeraden. Van masturbatie zou je rugpijn krijgen en blind worden.

535 De seksuele verlangens van jongens laten zich niet beteugelen door een ouderlijk verbod. De jongens gaan dus achter de meisjes aan en doen alles om ze plat te krijgen. Ze voeren ze alcohol of drugs, praten eindeloos op ze in en als niets helpt gaan ze over tot verkrachting. Als het een beetje tegenzit wordt het meisje zwanger gemaakt en komt er een gedwongen huwelijk. Dan gaan de levens van de jongen, het meisje en de kinderen kapot aan de Christelijke ideologie.

 

Het westers gezin is onnatuurlijk (2)

536 Als dit soort rampen vermeden zijn, treden man en vrouw in het huwelijk. Volgens de Christelijke ideologie zijn beiden nog maagd en ouder dan twintig. Dan moeten ze 'het' doen. Ze weten dat er iets van hun verlangd wordt, beiden schamen zich dood en zijn doodsbang om te falen. Om de angst en schaamte te overwinnen drinken ze op de bruiloft overvloedig alcohol. Als het tegenzit krijgt de man hem niet meer omhoog, en gebeurt er in de huwelijksnacht helemaal niets. Dan vraagt de man zich af of hij impotent is en of er niet iets vreselijk mis is bij hem. Hij gaat zich nog meer schamen voor zichzelf.

537 Als het tot een ontmaagding komt, gebeurt dat stuntelig en onhandig. Van erotiek of hartstocht kan geen sprake zijn, want beide partners zijn zwaar geremd door angst en schaamte. De vrouw wordt niet vochtig, de man durft zijn partner niet aan te kijken. Van voorspel, orale seks, etcetera hebben ze nog nooit gehoord. Uiteindelijk ramt de man in wanhoop zijn ding naar binnen en doet zijn vrouw vreselijk pijn. Deze schreeuwt het uit en neemt zich voor dit zo min mogelijk te herhalen. Seks kan leuk en plezierig zijn. Maar volgens bovenstaand schema is het iets traumatisch, dat je zo veel mogelijk gaat vermijden.

538 Als de vrouw haar lichaam beter leert kennen, leert ze meer van seks te genieten. Tegen de tijd dat ze de dertig gepasseerd is, begint ze het (soms) leuk te vinden. Inmiddels is de potentie van haar partner ingezakt. In het begin van het huwelijk probeerde zij haar man te ontlopen en had ze iedere avond hoofdpijn. Nu zijn de rollen omgekeerd. De man vlucht weg naar een café om met mannelijke lotgenoten te fantaseren over vrouwen die onbereikbaar zijn, zodat hij zich niet hoeft te bewijzen. De vrouw blijft gefrustreerd thuis en ontwikkelt depressies.

539 Je denkt misschien: 'Je bent nu wel erg negatief over het westerse huwelijk. Maar meestal loopt het veel beter!' Gelukkig houden steeds minder mensen vast aan het Christelijke huwelijk. Pubers experimenteren met seks zonder huwelijksplannen. Volwassenen lezen boeken, kijken naar voorlichtingsfilms en gaan vreemd. De werkelijkheid is gelukkig niet zo ziekelijk als de Christelijke moraal. Maar de mensen die zich aan de strikte Christelijke moraal houden, maken zichzelf en hun omgeving doodongelukkig. En Christelijke fatsoensrakkers propageren opnieuw het Christelijke monogame huwelijk. In de U.S.A. is men inmiddels begonnen met een enorme campagne om meisjes te laten wachten met seks tot het huwelijk. Daarbij maken ze gebruik van twee verkeerde redenen:

  1. Zij zeggen: 'Als je als meisje van veertien of vijftien jaar ontmaagd wordt, is dat pijnlijk en krijg je er spijt van.' Dan laten ze wat meisjes opdraven die op pijnlijke wijze ontmaagd zijn en daarover willen vertellen. Maar wat zijn de feiten? Als je het de eerste keer doet met een onhandige partner is het altijd pijnlijk. Of het voor het huwelijk of na het huwelijk gebeurt, maakt daarbij weinig uit. Het is veel beter als een meisje ontmaagd wordt door een oudere man, die ervaring én geduld heeft. Dan is het niet of minder pijnlijk.
  2. Zij wijzen bovendien op het grote aantal tieners dat zwanger wordt. Zij zegggen: 'Zie je wel, dat komt ervan als je seks hebt voor het huwelijk!' Weer liggen de feiten anders. In Nederland zijn er heel weinig tienerzwangerschappen. Maar wij zijn hier voorbij het Christendom. We geven in Nederland behoorlijke voorlichting op de scholen. (Deze zou nog veel beter moeten worden.) En de meeste volwassen Nederlanders zijn geen puriteinse idioten.

542 Feitelijk veroorzaakt de Christelijke moraal de twee bovenstaande problemen. De Christenen draaien dan oorzaak en gevolg om en eisen gehoorzaamheid aan hun wereldvreemde moraal. Als Christelijk opgevoede pubers dan in de problemen komen, zeggen ze: 'Zie je wel, had je maar moeten doen wat wij zeggen!' Dat vind ik misselijk en ziekelijk.

543 Het westerse (Christelijke) huwelijk heeft dus twee grote problemen:

  1. Het veroorzaakt seksuele problemen;
  2. Het beperkt het aantal voorbeelden voor kinderen tot één man en één vrouw en hindert daardoor de seksuele, sociale en mentale ontwikkeling van de kinderen.

 

Verschillen in seksualteit tussen man en vrouw:

544 Bij jongens ontstaat de geslachtsdrift meestal plotseling tussen het 13e en 15e levensjaar. De seksuele verlangens nemen explosief toe. Na het 20e levensjaar nemen de seksuele verlangens geleidelijk af. Dit gaat niet in een rechte lijn, maar met pieken en dalen. Bij meisjes groeien de seksuele verlangens langzaam. Meestal blijven de verlangens toenemen en bereiken pas na het 40e levensjaar hun hoogtepunt. Deze ontwikkeling is evolutionair te verklaren.

545 Voor jongens is er geen reden om te wachten met voortplanting. Als een mannetje zich vanaf het begin van de geslachtsrijpheid tot op hoge leeftijd blijft voortplanten, krijgt hij veel nakomelingen. Zijn genen verspreiden zich sterk. Hoe langer een mannetje wacht met voortplanten, hoe minder nakomelingen hij krijgt. Zijn genen verspreiden zich minder. Mannetjes met een sterke geslachtsdrift planten zich beter voort. In de loop der eeuwen zijn de mannetjes met een zwakke geslachtsdrift afgevallen en de mannetjes met een sterke geslachtsdrift hebben zich verspreid.

546 Meisjes moeten wachten met voortplanting. Als een meisje van dertien zwanger wordt, is haar bekken te klein voor een normale geboorte. Bovendien heeft haar lichaam onvoldoende reserves om een kind voort te brengen. De kans dat zij sterft tijdens de geboorte is vrij groot. Althans onder natuurlijke omstandigheden.

547 In een groep vrouwen bestaat een natuurlijke hiërarchie. Een jong meisje heeft een lage plaats, een rijpe vrouw een hoge. Als een jong meisje zwanger wordt, krijgt zij geen of weinig ondersteuning van de groep. Een rijpe vooraanstaande vrouw wordt extra beschermd. Daarom heeft een rijpe vrouw betere kansen op voortplanting dan een jong meisje. Vroege voortplanting wordt bestraft, wachten met voortplanting wordt beloond.

548 Als een vrouw zich niet beheerst en met ieder mannetje paart, loopt zij grote kans zwanger te worden van een zwak of dom mannetje. Haar kinderen hebben dan voor de helft genen van een zwak en dom dier. De overlevingskansen van deze kinderen zijn veel kleiner. Een vrouw die zich beheerst en intelligente keuzes maakt, kiest een succesvolle vader uit. Haar kinderen hebben dan een betere kans op succes. In één generatie zijn deze verschillen niet zo groot. Maar over 100 generaties worden deze verschillen gigantisch.

549 Er zijn dus drie goede redenen voor vrouwen om te wachten met voortplanting en voor beheersing van hun geslachtsdrift. In de loop van de evolutie zijn daardoor vrouwen ontstaan, wiens seksuele verlangens langzaam groeien en die zich goed kunnen beheersen. Bij mannetjes gebeurde precies het omgekeerde. Onbeheerstheid en een explosieve groei van de geslachtsdrift zijn geëvolueerd. Daarom willen mannetjes er altijd meteen bovenop, maakt niet uit waarop. En vrouwtjes willen wachten totdat de sociale situatie stabiel is. Bijvoorbeeld tot het huwelijk gesloten is. Zo beschouwd is het Christelijke huwelijk een val van vrouwen voor mannen. Maar ook de vrouwen leiden onder deze val.

550 Als man en vrouw door het Christelijke huwelijk levenslang veroordeeld worden tot elkaar, dan veroorzaakt dit grote problemen. In het begin heeft de man een onbeheersbare behoefte aan seks, terwijl de vrouw weinig belangstelling heeft. Later groeit de seksuele belangstelling van de vrouw, terwijl de man er steeds minder behoefte aan heeft. Dat geeft enorme frustraties.

551 Eens per maand is de vrouw ongesteld. De meeste vrouwen hebben in die tijd geen zin in seks, sommigen juist wel. Hoe gaan man en vrouw dan met elkaar om? Als de vrouw juist geövuleerd heeft (als er een eicel rijp geworden is), heeft ze een sterke behoefte aan seks. Is haar wettige echtgenoot dan ook klaar voor haar? En heeft de vrouw op dat moment genoeg aan één partner? Kort geleden is in een onderzoek gebleken, dat vrouwen die 'vreemd gaan' dit vooral doen tijdens en vlak na de ovulatie. Ook hieruit blijkt weer, dat de Christelijke huwelijksmoraal niet in overeenstemming is met de biologische belangen.

552 In het Christelijke huwelijk gaat men er vanuit dat men seksuele behoefte kan aan- en uitzetten. En dat de voortplantingscyclus zich aanpast aan de Christelijke ideologie. Vandaar dat de Christenen de vrouw tot bron van alle kwaad bestempeld hebben. Die eigenzinnige vrouwen menstrueren en ovuleren wanneer hun dat uitkomt. Zij weigeren zich aan te passen aan het kerkelijk gezag. En met hun stijgende seksuele behoefte gaan zij lijnrecht tegen de dalende seksuele behoefte van hun man in. Hoe slecht en verdorven!

Het groepshuwelijk en de sibbe

Het volgende artikel is overgenomen uit het boek Yggdrasil deel 1

Een natuurlijk huwelijk:

553 Een natuurlijk huwelijk is een samenlevingsvorm die aangepast is aan de behoefte van de kinderen en de huwelijkspartners. Een natuurlijk huwelijk dient de menselijke evolutie. Het Christelijk huwelijk en soortgelijke huwelijksvormen schaden de menselijke evolutie. We wijzen ze radicaal af.

554 Kinderen hebben behoefte aan veel voorbeelden. Het is daarom verkeerd om ouderschap te beperken tot de biologische vader en de biologische moeder. Het is veel beter wanneer een groep mensen gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kinderen. Dat verhindert een te sterke binding aan één persoon. En het verhindert ook dat een tyrannieke vader of moeder het kind traumatiseert of ziek maakt. Voor kinderen is het beter als het veel ouders heeft. In veel oude culturen zien we dergelijke huwelijken. Als vrouw trouw je niet alleen met je man, maar ook met diens hele familie. En als man trouw je niet alleen met je vrouw, maar ook met haar gehele familie.

555 In het Christendom heeft men totale monogamie tot norm gemaakt. Bij andere patriarchale culturen mag een man meerdere vrouwen hebben, maar moet een vrouw trouw zijn aan één man. Bij sommige culturen in de Himalaya's trouwen meerdere mannen met één vrouw. Dit heeft te maken met de beperkte hoeveelheid landbouwgrond. Alleen als een man veel eigen grond heeft, kan hij een eigen vrouw trouwen. In andere gevallen moet hij haar delen met zijn broeders.

556 Er waren vroeger culturen met een vrije huwelijksmoraal. Daar deed men het gewoon met wie men zin had. Jaloezie was er natuurlijk wel, maar dit beheerste niet het gehele leven. In de 18e en 19e eeuw zijn deze culturen hardhandig bestreden door Christenen. Zij werden gedwongen zich aan te passen aan het Christelijke huwelijk. Deze vrije culturen waren veel gelukkiger dan de agressieve, gefrustreerde en barbaarse Christenen. Hun vrijheid en geluk is mededogenloos vertrapt uit naam van Jezus.

557 Het ideaal is een samenleving waarin iedereen kan doen en laten wat hij of zij wilt. Geen enkele beperking in het aangaan van seksuele relaties. Ook geen enkele verplichting of dwang om seks te hebben, zoals in het Christelijke huwelijk. Maar dit ideaal is niet te realiseren. Tijdens seksueel kontakt worden heel veel virussen uitgewisseld. Als iedereen het met iedereen doet, groeien de geslachtsziekten razendsnel. Dat is geen gezonde situatie.

 

Het groepshuwelijk:

558 Om geslachtsziekten te voorkomen, dien je het aantal partners te beperken. Het Christelijke huwelijk doet dat perfect. Maar het Christelijke huwelijk is niet vol te houden voor de meeste mensen. Bovendien heeft het zulke grote nadelen, dat de voordelen daarbij in het niet vallen.

559 Je kunt geslachtsziekten ook voorkomen, door je te beperken tot een groep vaste partners. Als twee mensen vrij zijn van geslachtsziekten, kunnen ze elkaar niet besmetten. Dat geldt ook voor tien of twintig partners. Als tien mensen uitsluitend met elkaar geslachtsverkeer hebben, hoeven ze niet bang te zijn voor geslachtsziekten. Als ze ten minste allemaal vrij zijn van geslachtsziekten en niet vreemdgaan. Vreemdgaan krijgt in een dergelijk groepshuwelijk een andere betekenis. In het monogame huwelijk betekent het, dat je je NIET beperkt tot je wettige partner. In het groepshuwelijk betekent vreemdgaan , dat je seks hebt met iemand die niet tot je groep behoort.

560 Als men een groepshuwelijk vormt, dienen alle seksueel actieve partners een medische test te ondergaan. Alleen mensen die vrij zijn van besmettelijke ziekten kunnen deelnemen aan het groepshuwelijk. Men dient vrij te zijn van geslachtsziekten, maar ook van ziekten als TBC.

561 Gedurende zes maanden dient men veilig te vrijen. Daarna dient men opnieuw medisch gekeurd te worden. De zes maanden zijn essentieel in het kader van AIDS-preventie. Pas zes maanden na het laatste geslachtsverkeer kan met enige zekerheid worden vastgesteld of mensen wel of niet besmet zijn met het AIDS-virus. Alleen op deze wijze is AIDS-besmetting van de groep te vermijden.

562 Mensen die opgenomen willen worden in een bestaand groepshuwelijk, dienen medisch gekeurd te worden. Daarna kan men een aspirant lid gedurende een proeftijd mee laten doen in de groep. De groep dient vooraf te bepalen of men gedurende de proeftijd geslachtsverkeer met aspirantleden toestaat. Indien men dit toestaat, is het raadzaam om alleen veilig te vrijen. De proeftijd duurt minimaal zes maanden. Gedurende deze tijd mag het aspirantlid geen geslachtsverkeer hebben met mensen die geen lid zijn van de groep. Na definitieve opname in de groep mag dat ook niet. Als men na zes maanden besluit het aspirantlid toe te laten, dient opnieuw een medische keuring plaats te vinden. Alleen op deze wijze is AIDS-besmetting van de groep te vermijden.

563 Tijdens de proeftijd dient goed gekeken te worden naar sociaal gedrag. We zijn opgevoed in een cultuur waarin men mensen helemaal opeist. Vrijwel iedereen is geïndoctrineerd met één op één relaties. Veel mensen eisen diep onbewust trouw van een partner waarmee men seks heeft. Een partner delen met anderen is voor de meeste mensen heel moeilijk. Steeds opnieuw kan jaloezie en bezitterig gedrag de kop op steken. Als men hier niet voortdurend attent op is, kan een groepshuwelijk niet slagen. Dan kan men kiezen voor een samenlevingsverband van paren, waarin ieder paartje trouw is op de Christelijke wijze. Dan kan men nog steeds de kinderen gezamenlijk opvoeden, om zo de grootste nadelen van het Christelijke huwelijk te neutraliseren.

564 In een groepshuwelijk (of in een samenlevingsverband van paren) kunnen alle groepsleden een voorbeeld zijn voor de kinderen. De kinderen zijn dan niet meer afhankelijk van het voorbeeld van één neurotische vader en één neurotische moeder. Ze kunnen gedrag overnemen van alle groepsleden. Ze krijgen een veel grotere keuze en worden in sociaal opzicht veel intelligenter.

565 Door het monogame huwelijk worden relaties sterk beperkt. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Vrijgezellen worden gewantrouwd. De buurman of -vrouw is potentieel een grote bedreiging. Als man en vrouw genoeg hebben van elkaar, wordt de eenzaamheid onverdraaglijk. Het groepshuwelijk doorbreekt deze westerse vereenzaming. Als een groep van tien tot twintig volwassenen volledig vrij is in de omgang met elkaar, is er altijd wel iemand om mee te praten, te sporten of te vrijen.

566 Seks is in het monogame huwelijk een groot probleem. Als beide partners jong zijn, wilt de man vaak meer en vaker seks dan de vrouw. Als ze ouder zijn, zijn de rollen meestal omgekeerd. Na een ovulatie wilt de vrouw meestal vaker seks. Maar wilt de man dat ook? En als de vrouw menstrueert en de man heeft heel veel behoefte aan seks, wat doe je dan?

567 In een groepshuwelijk spelen dit soort problemen veel minder. Vooral als er ook aanzienlijke leeftijdsverschillen tussen de groepsleden zijn. Oudere vrouwen kunnen jonge mannen seksueel trainen. En oudere mannen kunnen jonge vrouwen met geduld inwijden. Dat voorkomt trauma's.

568 De meeste monogame huwelijken lijden onder seksuele terreur. Meestal is het de man die seks afdwingt terwijl de vrouw helemaal geen zin heeft. Omgekeerd komt dit ook wel eens voor, maar minder vaak. In het groepshuwelijk is dwang of seksuele terreur niet nodig. Omdat je niet beperkt bent tot één partner, is er meestal wel iemand die ook zin heeft in seks. Als iemand helemaal geen seks wilt, is dat in een groepshuwelijk geen probleem. In een monogaam huwelijk is dat meestal een ramp.

 

Trouw, trouwen, betrouwbaar zijn:

569 In het Christelijke huwelijk dient men eeuwige trouw te beloven. Onze instincten zetten ons aan tot ontrouw. Instinctief willen mannen met zoveel mogelijk vrouwen paren en zoveel mogelijk vrouwen zwanger maken. En instinctief willen vrouwen na een ovulatie met meerdere mannen paren, om de kans op bevruchting te vergroten. Het Christelijke huwelijk gaat dwars tegen onze natuurlijke neigingen in en is dus onnatuurlijk. Het is goed om een beetje tegen onze instincten in te gaan en ze in te perken. Het is goed om vorm en structuur aan te brengen in ons leven en onze driften in de juiste kanalen te leiden. Dat is de essentie van cultuur en bewustzijnsontwikkeling. Maar we moeten wel realistisch zijn. Als we meer beheersing eisen dan we kunnen opbrengen, verliezen we de strijd tegen onze instincten. Dat werkt averechts. En met strijd tegen onze instincten moeten we erg voorzichtig zijn. Want als we strijden tegen onszelf, zijn we altijd zelf de verliezer.

570 Eén op de 15 mensen heeft ernstige problemen met alcohol. Zij kunnen zich dus niet beheersen, terwijl het met alcohol niet om een instinct gaat. Als zoveel mensen zich niet kunnen beheersen met alcohol, hoeveel mensen kunnen zich dan niet beheersen als het gaat om seks? Hoeveel mannen zijn werkelijk trouw? Als een huwelijk een beetje moeilijk wordt en een sensuele stoeipoes gaat op oorlogspad, kan de man dan trouw blijven? Hoeveel mannen laten zich dan verleiden? 50%, 75%, 90% of 99% van de mannen? En als een vrouw alleen thuis zit en haar man is 80 uur per week bezig met geldverdienen, kan zij dan trouw blijven? Moet zij dan trouw blijven? Heeft men in een dergelijke situatie het recht om trouw van de vrouw te eisen?

571 Trouw is verzonnen door mannen. Patriarchen eisten absolute trouw van al hun vrouwen. Zelf namen ze de vrouwen die ze wilden. Toen kwamen de Christenen. Onder leiding van Paulus werd de vrouw vertrapt. Zij moest sluiers gaan dragen en haar mond houden. Mannen werd het celibaat (totale seksuele onthouding) aangepraat. Mannen moesten zich schamen als ze verlangden naar een vrouw. Om de mannelijke lusten in te perken, werd de huwelijkse trouw uitgebreid naar de mannen. Gedurende honderden jaren werd mannen aangepraat dat trouw aan één vrouw normaal was. Tot in de vorige eeuw was het normaal dat mannen meerdere vrouwen hadden. Rijke mannen deden het niet alleen met hun echtgenoot, maar ook met alle dienstmeisjes. Vaak hadden ze ook nog een maîtresse. De vrouwen accepteerden dit zolang de bijvrouwen haar positie niet bedreigden. Vaak hadden adelijke vrouwen ook seksuele relaties met jonge mannelijke bedienden. Toen begonnen koningin Victoria en even later holywood zich ermee te bemoeien. Toen ging het echt mis. In deze eeuw begon men huwelijkse trouw serieus te nemen. Uiteraard was het huwelijk daar niet tegen bestand. Vandaar het grote aantal echtscheidingen.

572 Als je voor het altaar plechtig trouw belooft, en je gaat daarna vreemd, wie kan je daarna nog vertrouwen? Als je een zorgvuldig overwogen eed van eeuwige trouw verbreekt, wat moet men dan van je denken? En hoe ga je over jezelf denken?

573 Eeuwige trouw is teveel gevraagd van de meeste mensen. Het is zeer onrealistisch om van de meerderheid van de bevolking zelfbeheersing te verwachten. Het is beter om met beide benen op de grond te gaan staan en ons te beperken tot wat we kunnen.

574 Als twee mensen vrijwillig eeuwige trouw willen zweren, ondanks alle tegenwerpingen en waarschuwingen van de maatschappij, dan is dat hun goed recht. Maar als de maatschappij of de kerken een dergelijke belofte eisen, voordat zij een huwelijk willen inzegenen, dan maken zij misbruik van hun macht.

575 De maatschappij en de kerken dienen zich aan te passen aan de realiteit. De realiteit is, dat (eeuwige) trouw teveel gevraagd is en dat de meeste mensen dat niet kunnen opbrengen. Door vast te houden aan de verkeerde en wereldvreemde ideologie van eeuwige trouw, maakt men vrijwel alle mensen onbetrouwbaar. Hierdoor zijn de zeden volstrekt verwilderd en is onze maatschappij ernstig ondermijnd. Het is beter om de ideologie aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de mensen.

576 Totale seksuele vrijheid is ongewenst. Dat zou teveel geslachtsziekten veroorzaken. Bovendien hebben kinderen een behoorlijke gezinssituatie nodig. Een groepshuwelijk is dan een mogelijke oplossing. Maar wellicht zijn er ook andere oplossingen mogelijk.

 

Maximale vrijheid:

577 In de Christelijke maatschappij werd iedereen gedwongen tot een bepaalde levenswijze. Wie zich niet genoeg aanpaste, werd verbrand of opgehangen. In latere tijden werd men opgesloten in een krankzinnigengesticht of in de gevangenis. Iemand die er twee huwelijken op na hield, ging bijvoorbeeld wegens bigamie achter de tralies. Homoseksuelen werden in voorgaande eeuwen opgehangen door hun liefdevolle Christenbroeders.

578 We zijn opgegroeid met het idee dat iedereen voortdurend bezig is anderen een bepaalde levenswijze op te dringen. Terwijl je het voorgaande las, kreeg je misschien de indruk, dat ik je een groepshuwelijk wilt aanpraten. Dat wil ik beslist NIET. Ik wil je ook NIET indoctrineren. Met het voorgaande heb ik geprobeerd je vooroordelen over het huwelijk af te breken en je gedachten over het huwelijk te verbreden. Ik verwacht van jou, dat je anderen vrij laat te leven zoals zij willen. En dat jij gaat leven zoals jij wilt. Als jij alleen wilt leven, is dat jouw goed recht. Als jij een monogaam huwelijk wilt, en je kunt iemand vinden die dat ook wilt, doe dan wat je graag wilt. En als een groepshuwelijk je aanspreekt, en je kent een paar mensen die dat ideaal delen, doe dan waar jullie zin in hebben.

579 In principe hoef je je niets van je vader of moeder aan te trekken. Je kunt volledig breken met de manier waarop je bent opgevoed. Je ouders hadden hun leven, jij hebt jouw leven. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven, en niemand anders.

580 Je hoeft je ook niets aan te trekken van de overheid. Christelijke dictators willen het heteroseksuele monogame huwelijk handhaven en discrimineren iedereen die daarvan wilt afwijken. Wettelijk is het nog steeds niet mogelijk om een homoseksueel huwelijk te sluiten. Voor een groepshuwelijk is helemaal geen maatschappelijke basis. Maar: Artikel 1 van de grondwet garandeert de gelijkwaardigheid van ieders levensovertuiging. Volgens onze grondwet mag jij doen wat jij wilt. Als de overheid jouw vrijheden beperkt of je discrimineert, dan kun je de overheid daarvoor ter verantwoording roepen.

581 In de TRANCE-FORMATIES van dit hoofdstuk vermoord je de tyrannieke vader. Vadertje staat is die tyrannieke vader. Het wordt hoog tijd om de oude vader om te brengen en in stukken te scheuren. Uit zijn resten kunnen we dan een nieuwe staat scheppen. Dat is de kern van dit hoofdstuk.

582 Opzettelijk heb ik veel aandacht besteed aan het huwelijk en het gezinsleven. Het gezin is immers de hoeksteen van de samenleving. Iedere samenleving bestaat uit gezinnen. De manier waarop een gezin functioneert, bepaalt het functioneren van de samenleving. Als we het gezin veranderen, verandert automatisch de samenleving. Een revolutionaire verandering van het gezinsleven veroorzaakt een revolutionaire verandering van de samenleving.

 

De sibbe:

583 Onze voorouders woonden in sibben. Een sibbe is een huis met een stuk grond er omheen. De Germanen bouwden geen straten of dorpen. Ieder huis stond apart. En iedere sibbe had een eigen territorium.

584 De sibbe werd bewoond door een familie. Dat konden bijvoorbeeld zijn: Vader, Moeder, ongehuwde dochters, zonen, schoondochters, kleinkinderen, peetkinderen, vrienden en knechten. Man en vrouw waren bij de Germanen gelijk. Een sibbe werd dan ook geleid door Vader en Moeder. Maar er was geen sprake van absoluut gezag. Iedereen deed meestal waar men zin in had.

585 Volgens het Germaanse recht hadden alle siblingen (leden van een sibbe) dezelfde rechten. Kinderen hadden dezelfde rechten als volwassenen, vanaf het moment dat ze konden praten en hun wil konden uiten. Mannen en vrouwen waren in ieder opzicht gelijk. Volgens het Romeinse recht is de heer des huizes de eigenaar van alles wat zich op zijn erf bevindt. Hij is eigenaar van zijn vrouw(en) en kinderen. Op zijn beurt is hij weer eigendom van de Romeinse keizer. In latere tijden werd men eigendom van de paus, de vervanger van de Romeinse keizer.

586 Iedere sibbe had zijn eigen religie en eigen eredienst. Er waren geen priesters of priesteressen die gezag uitoefenden over meerdere sibbes. Iedere sibbe had zijn eigen spirituele leiders en zijn eigen hogere machten. In de ene sibbe was men gewijd aan Thor, in een andere aan Freyr, Njördr of Jörd. En in iedere sibbe werden de religieuze of magische ceremonieën op een eigen unieke wijze gehouden. Natuurlijk waren er grote overeenkomsten. En de sibben leerden van elkaar. Maar tegelijk was er sprake van grote creativiteit en vrijheid.

587 Iedere sibbe had zijn eigen seksuele gebruiken. Er waren sibben waarbij de huwelijkspartners elkaar (enigzins) trouw waren, en waar de ongehuwden deden waar ze zin in hadden. Er waren ook sibben waar het begrip trouw vrijwel onbekend was. In de Edda's wordt gesproken over de gebruiken bij de Vanir, waar seksuele relaties tussen broer en zus heel gewoon waren. Bij de Aesir wees men dit soort verbintenissen sterk af. Dit wijst op een verschil tussen de sibben.

588 Bij de Germanen was het verplicht om een gast een goed onthaal te bieden. Gastvrijheid was één van de meest gewaardeerde eigenschappen van een sibbe. Gastvrije sibben stonden hoog in aanzien. Sibben die de gastvrijheid niet zo nauw namen, werden sterk afgekeurd. Bij het goed ontvangen van een gast behoorde vaak ook seksuele dienstverlening.

 

Seksuele vrijheid:

589 Dertig jaar geleden (rond 1960) was bijna alles verboden of taboe. In sommige westerse landen zijn nog steeds ontzettend veel taboes. In Groot Brittanië wordt seks tussen twee mannen sterk afgekeurd. Anaal geslachtsverkeer is absoluut taboe. Kort geleden ging je daarvoor de gevangenis is. Ook in bepaalde Amerikaanse staten is anaal geslachtsverkeer verboden. Ongeacht of het tussen twee mannen of tussen man en vrouw gebeurt. Overtreding wordt bestraft met een gevangenisstraf. Dankzij dit soort verboden is voorlichting over geslachtsziekten zoals AIDS heel moeilijk. Nederland heeft daarin een voorbeeldfunctie. Vrijwel alles is in Nederland bespreekbaar. Hoewel anaal geslachtsverkeer wel wordt afgekeurd, is het (in Nederland) niet verboden. Homoseksualiteit mag niet eens meer worden afgekeurd. Wie homoseksualiteit wel afkeurt, kan strafrechterlijk worden vervolgd.

590 Christelijke mensen keuren bijna alles wat seksueel is af, en noemen vrijwel iedere variatie in seksueel gedrag 'onnatuurlijk'. Een bezoekje aan de dierentuin doet wonderen. Als je mensapen goed bekijkt, zie je vrijwel iedere vorm van 'onnatuurlijk' gedrag. Heel veel dingen die voor apen heel gewoon zijn, worden door de Christelijke moraal resoluut verworpen.

591 Je kunt nu vragen of wij ons als apen moeten gedragen. Dat denk ik niet. Wij dienen ons als mensen te gedragen. Maar welk gedrag is menselijk?

592 Je kunt ook vragen of wij altijd maar moeten doen waar we zin in hebben. En of zelfbeheersing ook verkeerd is. Ik denk, dat zelfbeheersing nuttig is en dat we NIET ALTIJD moeten doen waar we zin in hebben. Maar zelfbeheersing is iets anders dan buigen voor de vooroordelen en de tyrannie van verstarde kerkvaders of verouderde moraal. Zelfbeheersing betekent, dat jij doet wat jij wilt. Zelfbeheersing begint bij het onderzoeken wat je echt graag wilt. Met de mening van anderen heb je niets te maken.

593 Als jij je wilt onthouden van iedere vorm van seksueel gedrag, dan is dat jouw goed recht. Als jij je wilt beperken tot één man of één vrouw, dan is dat jouw zaak. Als jij seks wilt met meerdere mannen en/of meerdere vrouwen, dan is dat jouw zaak.

594 Maar wat wil je echt? Daar kom je NIET achter, door deze vragen uit de weg te gaan. Je komt pas te weten wat je echt wilt, als je deze vragen serieus onderzoekt. Dan dien je ook de consequenties te onderzoeken. En als je alles op een rijtje hebt, kun je een beslissing nemen. Pas als je alles overwogen hebt, kun je een beslissing nemen. Dan pas kun je bepalen hoe jij wilt leven.

595 Helaas is het onmogelijk om alle feiten te kennen. Over een half jaar ben je een totaal ander mens en beschik je over nieuwe feiten. Dus dien je over een half jaar opnieuw te bepalen hoe jij verder wilt leven.

Integratie van spiritualiteit en seksualiteit verbetert ons leven.

 

reclame/groenepolitiek_rabo.gif

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 29 min zeventien ?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  

 

reclame/nula__200_125euro.gif

 

Spreken met
Andreas Firewolf

Als je vragen hebt of een telefonisch consult wilt, kun je me bellen

Klik hier voor Telefonisch consult

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Variatarian vegetarische recepten

Groene Politiek

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contact formulier
Artikelen over tantra en seksualiteit
Informatie over consulten
Online bestellen van producten
Spirituality and Sexuality in English
Contact formulier
Inloggen
Registreren
Algemene Leveringsvoorwaarden
Seksualiteit is heilig, en ook leuk!
De wet van Thelema is een antigif tegen de wetten van Mozes
Ontwikkel je levenspool
De heilige hoer
Moet seks spontaan zijn?
Aanmoediging door andere vrouwen
Jager of gejaagde?
Het woord yoni wordt in India gebruikt voor de heilige kut.
Het woord lingham wordt in India gebruikt voor de heilige pik.
Houd van jezelf zoals je bent!
Dominantie en onderwerping in samenhang met seksualiteit.
Ontwikkeld door Nul-A Computers